Zbieramy informacje o działce

1. Sprawdzamy w Urzędzie Gminy / Miasta czy naszą działkę obejmuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Składamy wniosek o Wypis i Wyrys z MPZP.

lub

2. Składamy wniosek o decyzję o Warunkach Zabudowy dołączając m. in.:

 • opis charakterystycznych parametrów budynku, uzbrojenia terenu,
 • kopię mapy zasadniczej,
 • oświadczenie o zapenieniu dostawy mediów.

3. Zamawiamy u geodety Mapę do Celów Projektowych.

Wybieramy projekt

Odwiedzamy Biuro Projektowe Grafos, gdzie uzyskamy fachową poradę w sprawie wyboru odpowiedniego projektu, który będzie dopasowany do naszych potrzeb i możliwości.

Termin wykonania projektu oraz cena jest ustalana indywidualnie i jest uzależniona głownie od ilości dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz zakresu i stopnia skomplikowani zmian, które chcemy wprowadzić do projektu.

Dostosowujemy projekt

Biuro Projektowe Grafos wykona adaptację projektu, w skład której wchodzą:

 • Sprawdzenie zgodności projektu z MPZP lub decyzją o Warunkach Zabudowy,
 • Weryfikacja projektu pod kątem aktualnie obowiązująch norm, przepisów prawa budowlanego i aktów wykonawczych,
 • Dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych gruntu oraz stref klimatycznych zgodnych z lokalizają działki,
 • Sporządzenie Projektu Zagospodarowania Terenu.

Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

1. Odwiedzamy Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe – Wydział Architektury i Budownictwa i składamy wniosek o:

 • Pozwolenie na Budowę (65 dni oczekiwania) lub
 • Zgłoszenie Budowy (30 dni oczekiwania jeżeli obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicy działki)

Do wniosku dołączamy:

 • Decyzję o Warunkach Zabudowy lub Wpis i Wyrys z MPZP
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchoością
 • 4 egzemplarze naszego proektu budowlanego
 • Decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej

Budujemy!

1. Rejestrujemy Dziennik Budowy w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta.

2. Zawiadamiamy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, że zaczynamy roboty budowlane z oświadczeniem kierownika budowy o przejęciu obowiązków.

Kontakt

Biuro projektowe „GRAFOS”
ul. Żeromskiego 23 (I piętro)
96-500 Sochaczew

Godz. otwarcia: pon-pt: 09.00 – 18.00

Przesłanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Biuro projektowe „GRAFOS” ul. Żeromskiego 8/10 (I piętro) 96-500 Sochaczew. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zapytania. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania się ze zgody. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na ich przetwarzanie lub ich trwałego usunięcia. Wszelkie dyspozycje dotyczące przetwarzania danych należy złożyć pisemnie do Administratora. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych jest dobrowolnie, niemniej niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usługi.